Posklizňová úprava zemědělských plodin je specializovaná na mák.
Provádíme analýzy, čištění, balení a skladování máku.

Příjem

 • provádí se „přímo z pole“, s možností odseparování od makoviny, s vlhkostí do max 15%, pokud
  nebude dohodnuto jinak;
 • možno i ze skladů dodavatele;

Sušení

 • provádí se sušení materiálu při vlhkosti nad 8%

Analýzy

 • provádí se základní analýzy (vlhkost, teplota, čistota, senzorické vlastnosti) a vážení
  s okamžitým předáním informací zákazníkovi;
 • stanovení čistoty, kadmia, morfinu a chemických přípravků se zajišťuje externě;

Čištění

 • provádí se na dvou čističkách drobných semen KUT 800/1800, třídění na 5 frakcí
  podle rozměru a specifické hmotnosti a na dvou pneumatických třídících stolech
  KPS 2300, třídění na 6 frakcí podle specifické hmotnosti;
 • čistička je vybavena dvěma permanentními magnety na odstraňování
  magnetických kovů;

Balení

 • big bagy (BB) do 1000 kg;
 • papírové pytle 25 kg, polypropylénové pytle 50 kg

Skladování

 • skladuje se v BB;
 • možnost využití externího skladování
  v budově určené pro skladování
  potravin za požadované teploty;
 • nakládka a expedice je zajištěna;