• Pro rok 2020/2021 nabízíme vysoce kvalitní osivo z množitelských porostů

  Kalibrace osiva – osiva jsou váhově a velikostně dělena, aby byla vybrána pouze ty osiva s největším potenciálem

  Různé varianty ošetření:
  M - Sunagreen - auxinový stimulátor, který zvyšuje intenzitu počátečního vývoje rostlin a nárůst hmotnosti kořenového systému
  Enviseed - výživový přípravek zvyšující klíčivost rostlin, působí stimulačně v raných fázích růstu
  Terra-Sorb - zlepšuje klíčivost osiva a růst klíčku, umožňuje mladým rostlinám, aby se lépe vyvíjely 
  E - Ventus - dezinfekce osiva proti houbovým a bakteriálním chorobám
  Cruiser OSR – insekticidní a fungicidní mořidlo


 • odrůdy APLAUS, MAJOR, OPAL, MARATON, OREL

  Přijímáme objednávky na dodávky uvedených odrůd pro setí v r.2021

  bližší informace Vám poskytnou naši oblastní reprezentanti (viz kontakty)


 • jako firma jsme součástí projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum NAZV